Terapeut med mirakler

48. Å vikle seg ut av tankekverna

January 28, 2022 Renate Lyse Season 3 Episode 48
Terapeut med mirakler
48. Å vikle seg ut av tankekverna
Show Notes

Vår tenkende hjerne kan skape kaos - og lage historier som egentlig er "fake-news". Ved å kvalitetssikre dine egne mentale prosesser og bli tilstedet i deg selv i øyeblikket, kan du få en større klarhet i hva som egentlig skjer. Da kan du ta nye valg.

taragaia.no/48

www.renatelyse.no