Terapeut med mirakler

44. Nærværet i deg

December 30, 2021 Renate Lyse Season 3 Episode 44
Terapeut med mirakler
44. Nærværet i deg
Show Notes

Når du blir stille, så kan du oppdage at du har et nærvær inne i deg selv. Men det har ingen form. Hvordan kan du oppdage det da? Du kan ikke forstå hva bevissthet er gjennom språket. Hvordan kan du forstå ingenting? Dersom bevissthet er noe som er tilstedet uten form, hvordan kan du da forstå hva det er? Det er jo ingenting der. Bevissthet har ingen form.

www.taragaia.no/44