Terapeut med mirakler

43. Skjønnheten i øyeblikket

December 23, 2021 Renate Lyse Season 3 Episode 43
Terapeut med mirakler
43. Skjønnheten i øyeblikket
Show Notes

Mennesket har en iboende evne til å tolke virkeligheten i vårt eget bilde. Svært sjelden ser vi verden slik den faktisk er. I stedet ser vi verden slik vi tror den er. Det er to måter å være i verden på. Enten lever du i hodet og dermed i framtiden eller i fortiden. Eller så lever du i sansene dine i øyeblikket gjennom det du er. I denne episoden skal jeg snakke om hva som holder deg adskilt fra værefølelsen.

www.taragaia.no/43