Terapeut med mirakler

41. De fire fasene i egenkjærlighet

December 09, 2021 Renate Lyse Season 3 Episode 41
Terapeut med mirakler
41. De fire fasene i egenkjærlighet
Show Notes

Har du tenkt over at uten mørket kan du ikke se lyset i den berømte tunellen? I denne episoden skal jeg ta deg gjennom tunellen, steg for steg, og snakke om de ulike fasene i å utvikle egenkjærlighet. For lyset, som du ser i enden av tunellen, er egenkjærlighet. Egenkjærlighet er den følelsen av å trives på innsiden av deg selv - og føle deg hjemme i deg selv uansett hvor du er. Er du klar til å finne den følelsen?

www.renatelyse.no

Notater finnes på taragaia.no/41