Terapeut med mirakler

40. Hvordan snakker et hjerte?

November 30, 2021 Renate Lyse Season 3 Episode 40
Terapeut med mirakler
40. Hvordan snakker et hjerte?
Show Notes

Jeg tror vi er nødt til å lære oss et nytt språk. I stedet for ord, trenger vi å lære oss hvordan hjertet og sjelen snakker. Klarer du å lytte til pausene mellom tankene dine? Kan du kjenne hvordan glede skaper en lykkerus som fyller hele kroppen? Hva om du begynte å styre etter gleden?

www.taragaia.no/40

Utforsk naturlig medisin

Bli med på renatelyse.no/prosjekt