Terapeut med mirakler

39. Mirakler kan bare sees i lys.

November 25, 2021 Renate Lyse Season 3 Episode 39
Terapeut med mirakler
39. Mirakler kan bare sees i lys.
Show Notes

Bli kjent med den emosjonell skala fra Abraham Hicks. Er du trist og lei deg er du langt nede på denne skalaen. Og når du er full av kjærlighet og takknemlighet er du helt øverst. Det er ikke så enkelt å hoppe fra å være trist og lei til å bli glad og takknemlig, fordi hoppet blir for stort. Mellom topp og bunn finnes det et mylder av nyanser. Og denne skalaen er et godt verktøy å bruke når du trenger støtte for å komme deg opp fra kjelleren. 

www.taragaia.no/39

Utforsk naturlig medisin

Bli med på renatelyse.no/prosjekt