Terapeut med mirakler

59. Du er lyset

April 20, 2022 Renate Lyse
Terapeut med mirakler
59. Du er lyset
Show Notes

Av og til vil du oppdage at du har mistet deg selv inn i ei tankerekke, og du oppdager at du ikke lengre er tilstedet i ditt eget nærvær i øyeblikket. Hvor suksessfull du er, kan du måle i hvor raskt du gjenkjenner at du ikke er tilstede og den tiden det tar før du returnerer tilbake til øyeblikket. Hvor klok du er og hva du forstår, er mindre viktig i denne prosessen. Det er returtiden tilbake til tilstedeværelse i øyeblikket som teller.

taragaia.no/59