Terapeut med mirakler

58. Å se igjennom kaos

April 07, 2022 Renate Lyse
Terapeut med mirakler
58. Å se igjennom kaos
Show Notes

Når alt er kaotisk kan det være utfordrende å se klart. Men ved å heve blikket, kan du skjære igjennom alt grumset og se hvordan alt henger sammen. Når du henger sammen innvendig gjennom sjel, følelser, kropp og sinn, så låses det opp et nytt nivå der du kan stå i empati og kjærlighet. 

taragaia.no/58