Terapeut med mirakler

57. Å bli seg selv på ny

March 31, 2022 Renate Lyse
Terapeut med mirakler
57. Å bli seg selv på ny
Show Notes

Etter en transformasjonsprosess blir du deg selv på ny. Noe har falt bort og noe har vokst fram. Nå kan du integrere nye deler inn i din opplevelse av hvem og hva du er - og oppleve deg mer hel. Vi utvikler oss alle mot mer helhet - gjennom å bli mer komplekse og sammensatte for hver endring vi går gjennom.

taragaia.no/57